Logo, der viser en gammel trold som sidder og grunner på hvor gammel den egentlig er!
www.OLDTIDENDE.dk        
Forsiden
Danernes land
Udlandet
Sporten
Tidstavle
Vejret
Lederen
Anmeldelser
Madsiderne
Månedens Oldsag
Side IX-frillen
Nyhedsoversigt53 f.Kr.:

Roms rigeste mand er død!

Det forlyder fra Partherriget, at Crassus og hans hær er udslettet.

Vor korrespondent i Rom Fie Pii Lyng er netop hjemvendt med denne nyhed.

Crassus var på felttog mod Parterriget med en stor romersk hær, der nu er fuldkommen udslettet. Det var hans store guldtørst, der fik ham til at provokere parterne til krig, mens han var i Syrien. Kongen i Partien var klar over, hvad der drev triumviren til krig, og det forlyder, at han, for at håne Crassus fik hans afhuggede hoved og hænder bragt til hovedstaden og her udstillede det og hældte flydende guld i halsen på ham for at stille hans tørst efter dette ædelmetal.

Vi vil huske Crassus som manden, der havde skaffet sig stor rigdom dels ved et nøjsomt liv (hvorfor man senere valgte at opkalde et tørt stykke brød efter ham. red), dels ved at købe brændende bygninger for en slik og bygge lejekaserner på brandtomten. Et hårdnakket rygte vil vide, at han også købte naboejendommene til de bygninger, der var ild i. Det var ofte en god forretning, for det var jo ikke sikkert, ilden ville brede sig til denne bygning, og så slap han for at bygge selv

Højdepunktet i Crassus' militære karriere må være sejren over Spartacus, hvor han reddede fædrelandet fra barbarerne og statuerede et eksempel til skræk og advarsel for slaver, der føler trang til oprør. Vi er mange, der endnu husker det grufulde syn, der mødte enhver der begav sig ud på Via Appia. Ca. 6000 slaver korsfæstet langs Via Appia fra Capua til Rom.

Som politiker vil vi huske Crassus, som ham der hjalp den nye komet Gajus Julius Cæsar på vej ved at finansiere hans extravagante levevis. Han var desuden manden, der holdt de to meget ærgerrige mænd, Cæsar og Pompeius, i ave, og fik dem til at dele den politiske magt på en for riget meget fornuftig måde. Efter hans død, hersker der nu en stor frygt for, at endnu en borgerkrig skal hærge riget, nu da både Julia og Crassus er væk. Hvordan vil det gå det romerske rige? Vil Cæsar og Pompeius kunne enes, nu hvor alle personlige bånd mellem dem er væk?

Marcus Licinius Crassus. Født 114 død 53 f.Kr. Ære være hans minde.

Retur til top  ↑