DRONNING CHRISTINES REGNSKABER

Christine
Møntenheder
Tidstavle
Danmarkskort
Redaktionen
Infrastruktur
Transport
Rejsemål
Forsiden

Karup Vor Frue

Vor Frue i Karup

Af den store kirke, der ved middelalderens slutning stod i Karup, som det synlige bevis på stedets betydning som valfartssted, er i dag kun bevaret skibets tre fag. Det nuværende våbenhus er bygget i 1940, som erstatning for det våbenhus i vest, der ses på den viste grundplan. Grundplanen blev fastlagt ved Nationalmuseets udgravning i 1901.
Kirken var viet til Vor Frue, og på kirkens højalter stod det "undergørende, grædende" Mariabillede, som valfarten gik til. I Pontoppidans Danske Atlas er det beskrevet som "et kunstigt og meget rart Mariæ-billede, hvor hun sad på en trone med solen og stjerner omgiven, og ved hendes fødder tvende på knæ med sammenlagte hænder og øjnene opløftede mod Mariam". Netop i den sidste del af middelalderen var tilbedelsen og dyrkelsen af Maria intens.

Med reformationen forsvandt valfarten til stedet, og dermed det økonomiske underlag for at vedligeholde den store kirke. Den forfaldt og 1744 blev kor, tværarme og det der stod tilbage af tårnet, nedrevet.

Foruden det middelalderinventar der stadig er i kirken, opbevares på Viborg Stiftsmuseum rester af en altertavle, forskellige helgenfigurer og et monstranshus. På Nationalmuseet befinder sig en middelalderlig kalk fra kirken.
Litteratur:
Viborg Amt. Trap Danmark 17 (5. udg. ). Kbh. 1962 s.452-453.
J. P. Wammen: Efterretninger om Karup Sogn. Aarhus Stifts Aarbøger IX 1916, s.154-191.

Tilbage til Karup