Logo, der viser en gammel trold som sidder og grunner på hvor gammel den egentlig er!
www.OLDTIDENDE.dk        
Forsiden
Danernes land
Udlandet
Sporten
Tidstavle
Vejret
Lederen
Anmeldelser
Madsiderne
Månedens Oldsag
Side IX-frillen
Nyhedsoversigt980 e.Kr.:

Eiríkr hinn Rauði forlader Island

Den halsstarige høvding Erik kaldet Rauði er atter kommet i så alvorligt klammeri med naboer, at han må rejse. Denne gang betyder en officiel dom fra Tinget, at han skal forlade Island helt. Erik og hans fader Thorvald rejste i sin tid fra Jæren i Norge til Island pga. drab. For få år siden måtte han forlade gården Erikssted ved Vatnshorn efter drab på bl.a Eyolf Sør, HolmgangsRavn og nogle trælle. Nu er Erik atter kommet i strid med naboer - denne gang så alvorligt at han i dag står indklaget for Tinget i Thorsnes.

Vor udsendte medarbejder Hrafnkell rapporterer fra Tinget.

Sagen handler om et sæt hovedstøtter, som ifølge Eriks forklaring blev udlånt til Thorgest. Da Erik ville hente dem tilbage, satte Thorgest's mænd efter ham, og der blev kamp. Under kampen faldt to af Thorgest's sønner. Sagen blev indbragt for Tinget her i Thorsnes af Thorgest's støtter Tord Geller og Aslak af Langedal.

Der har været en hadsk stemning her på tinget indtil nu. Hverken Erik eller Thorgest lader til at kunne bringes til forlig. Ulf Hvides forslag om en regulær holmgang mellem de to mænd vakte stor jubel blandt de tilstedeværende. Men Thorgest afslog holmgangen af endnu ukendte årsager. Erik var som altid klar til en rask lille strid. Ved Ulf's forslag sprang han op og svingede vildt omkring sig med den økse, han ulovligt må have medbragt til Tingsstedet. Det var et faretruende syn med denne brede rødhårede mand, der iltert svingede den bredbladede økse og kaldte på Thorgest's blod.

Måske var det denne foragt for Tingsstedets våbenfrihed, der i sidste ende fik tingsmændene til at erklære Erik for den egentlige skyldner i denne sag. Domsmændende trak sig i går aftes tilbage for at votere dommen over Erik. Denne lader i øvrigt til at tage sagen meget let, idet han det meste af natten sad og drak heftigt sammen med vennerne Styr og Thorbjørn Vifilssøn.

Sent på natten, da de fleste var gået til ro i boderme, hørtes over pladsen et let grødet, men dog tydeligt kvad. Kvadet var et smædevers over Erik og hentydede grumt til Eriks ildrøde hår og halsstarige sind og rummede en klar finte til hans tidligere nederlag i nabostridigheder. Desværre blev den endnu ukendte sanger dæmpet ned af vrede tilråb, derved kom kun den første strofe til Deres udsendtes kendskab. Men mon ikke kvadet i den kommende tid vil blive kendt over det meste af Island? Rygter her til morgen vil vide, at det er Thorgeir af Hitardal, der kvad, men dette har han dog afvist overfor Deres udsendte.

Her til morgen samledes Tinget atter for at høre den endelig dom over Erik hinn Rauði. Det blev som ventet landflygtighed, idet Tinget ikendte ham den såkaldte fjorbaugegarðr - tre fulde års forvisning ikke blot fra tingområdet, men fra hele Island.

Erik hinn Rauði tog dommen med knusende ro, måske til dels hjulpet af hans synligt tunge tømmermænd. Han indvilligede dog i at give et mindre interview. Erik fortæller, at han vil søge efter det land, som Gunbjørn, Ulf Krages søn, så da han drev vestpå over havet og fandt Gunnbjørnsskær. Han vil tilbringe de næste tre år med at søge efter landet, og siden vende tilbage til sine venner, dersom han finder det. Interviewet blev kort, da Erik havde travlt med at komme i skjul for Thorgest's og hans mænd, der efter dommen nu ustraffet kan dræbe ham.

De fleste ryster opgivende på hovedet af hans planer. Det er tydeligt, at mange endog håber, at Erik aldrig vender hjem. Dette kan Deres udsendte dog ikke helt tilslutte sig, da Island sandelig ville blive langt mere fredelig og kedelig uden denne rødhårede galning. Det er dog usandsynligt, at der vitterligt skulle være håndgribeligt land bag de rygter, der de sidste 50 år har verseret her på Island om Gunnbjørns syn. Jeg vil dog følge sagen nøje, og rapportere om nyt i sagen.

Retur til top  ↑