Logo, der viser en gammel trold som sidder og grunner på hvor gammel den egentlig er!
www.OLDTIDENDE.dk        
Forsiden
Danernes land
Udlandet
Sporten
Tidstavle
Vejret
Lederen
Anmeldelser
Madsiderne
Månedens Oldsag
Side IX-frillen
Nyhedsoversigt1216:

Jernbyrden afskaffes

Kong Valdemar II Sejr, af Guds nåde de Danskes og Venders konge haver afskaffet jernbyrden som bevismiddel i retssager.

Ærkebiskop Anders Sunesen var knap hjemkommen fra det seneste europæiske topmøde i Rom før kongens råd blev indkaldt til forhandlinger. Fra unavngivne kilder kan vi fortælle, at ærkebiskoppen hjembragte et paveligt forbud mod at kirkens mænd medvirkede ved brugen af jernbyrd. Et næsten enigt kongeligt råd valgte herefter at følge dette forbud, og har således med et pennestrøg afskaffet jernbyrden som bevismiddel ved danske retssager. Prøven erstattes af et såkaldt nævn. Fremgangsmåden skal gælde for såvel tyveri, sår og manddrab som hærværk og trætter om tingsafgørelser. Vor kilde nævner som eksempel hærværk begået som vold mod kvinder, at her skal den anklagede kunne sværge sig fri ved ed af 12 slægtninge.

Læs i øvrigt tidens leder.

Retur til top  ↑